lørdag 19. oktober 2013

"Hærlig"

Hærfuglen er en "langt over gjennomsnittet-fugl". Arten hekker i store deler av Europa, unntatt i nordvest. Dessverre er den i tilbakegang.
Mitt første møte med hærfuglen i Norge var i Isvik, Vindafjord, 25. sept. 1990. Noen måneder senere fikk jeg en telefon fra en bonde nær Haraldseidvågen noen km. lengre mot NV. Han fortalte at en hærfugl hadde overvintret i og rundt hans låve helt til en katt tok den i en kuldeperiode i februar 1991. Jeg dro inn og fikk bekreftet arten. Dette er sannsynligvis den eneste overvintringen av arten i Norge noensinne.
Jeg har nå 23 år senere sett drøy ti individ i Norge. Den mest spesielle observasjonen var fuglen som kom "dansende" på brede sebravinger like over bilen i Flotmyr-krysset i Haugesund senere på 1990-tallet.
Nå i høst har flere lagt turen til Norge. Foreleden var ett individ på Utsira. Normalt er de relativt sky, mens Utsirafuglen var uvanlig tam. Flere fotografer satt i et gårdstun i mange timer og fuglen furasjerte regelmessig tett på objektivnærgrensa. Den plukka larver og småfluer. Insektene fikk en ekstra luftetur før de havna i svelget på fuglen. Jeg eksponerte stort sett på 1/2000 sek og med f5,6.