fredag 14. september 2012

Ett år på Ryvarden


 Svartstrupe hann
Det siste året har jeg drevet regelmessige fugleregistreringer fra Mølstrevåg til Ryvarden fyr i Sveio kommune. Jeg gikk turen 22 ganger i perioden 17. september til 31. desember 2011 og til nå i år har tur-tallet kommet opp i 32. Uten stopp tar det 30 minutter å gå de to km. til fyret., men jeg bruker som regel tre til fem timer avhengig av mengden fugl.
Fyrmesterbolig og fyret
Området ved Ryvarden ble landskjent da hurtigbåten Sleipner gikk på Store Bloksen en novemberdag i 1999 og hele 16 personer omkom. Noen år senere ble et minnemonument satt opp på Ryvarden. Turen til fyrområdet har etter vært blitt svært så populært for folk på Haugalandet. Ikke minst grunnet regelmessige utstillinger og søndags-kafe i de restaurerte fyrbygningene.
Se mer på Ryvarden Kulturfyr
Minnemonument etter Sleipnerulykka
Det er sikkert flere som lurer på hvorfor en slik satsing når Utsira og Røvær ligger like utenfor stuedøra. Jeg har lurt selv også, men med hundrevis av feltdager i løpet av 25 år på begge øyene  har stimulansen sunket noe. Likevel besøkes spesielt Utsira jevnlig.
Utsikt mot nord
Det er ingen fuglekikkere bosatt i Sveio for tiden og de siste årene har jeg sjekket flere gode lokaliteter jevnlig bl.a. Fjon, Mannavatn og Bjellandsvatn. Rykter om svartstrupehekking nær Ryvarden de siste årene resulterte i en tur for å få registrert arten på Hordalandslista. Da jeg ruslet grusveien mot fyret følte jeg området hadde et visst potensiale fuglemessig. Jeg er fullstendig klar over at stedet ikke er noen mega "bombeplass" selv om odden ut mot fyret har en viss trakt-effekt på noen fugler.
 Gammel løvskog
 Ospetrær
 Myr og kratt 
 Kratt
Lynghei

Spennende kratt like ved fyret
Grusveien til fyret med to-tre korte avstikkere byr på varierende biotoper som øker artsmangfoldet ikke-ubetydelig. Et par flekker med løvtrær, en liten granplantning, mye kratt, store heiområder, noen myrflekker, svaberg med litt tare og sjøen helt ytterst. Dessverre er det intet jordbruksareal, takrørområder eller større åpne vannspeil. 
Bømlo langt der ute stopper havfuglene
Bømlo like utenfor hindrer de mest spennende havfuglartene å komme inn mot fyret på høsttrekket.  Det passerer likevel bra med ender, vaderfugler og måker, ofte tett på.
Fjellryggen i nordaust sjekkes jevnlig for rovfugler
Totalt har jeg observert 129 fuglearter på dette året. Svartstrupeparet fikk i år minst to unger. Tartarpiplerka som fløy over fyromårdet medio november 2011 er den sjeldneste fuglen jeg har loggført. Av andre interessante arter nevnes islom, myrhauk, kvartbekkasin, gulerle og båndkorsnebb. Mange vil hevde at dette er magert utbytte i forhold til innsatsen. Selvfølgelig er det det. Likevel er jeg alltid svært tilfreds når en ny art for lokaliteten er krysset av, selv om den er svært så vanlig.
Til nå i 2012 er Ryvarden den 5. beste Hordalandlokaliteten som er registrert på Artsobservasjoner
Svaberg på Ryvarden
Det virker som det lett kan konkluderes at lokaliteten er best om høsten. Jeg sjekket et par ganger i varmt mai-vær, men utenom en syngende rødstjert og møller, var det lite og ingening å se. På høsten derimot kan det enkelte dager være mye fugl i busk/ kratt samt på direktetrekk mot sørlige breddegarder.
Jeg har prioritert bruk av teleskop og har ikke hatt med meg teleobjektiv for fuglefotografering.